Ontwikkelt de mensen in uw organisatie

Teamontwikkeling
In teams staat of valt een goede prestatie met de samenhang en samenwerking binnen het team. Voor het merendeel van de teams geldt dat zij op deze punten kunnen verbeteren. Soms gaat het erover dat het team ‘beter kan’ dan het laat zien, het team vast zit in bepaalde patronen, of de samenwerking gestagneerd is. Dan is het zinvol om te werken aan de dieperliggende oorzaken. Om boven tafel te krijgen wat er in de onderstroom voelbaar is. Om uit te spreken waarover in het team niet gesproken wordt.
Een teamontwikkelingstraject telt een reeks van bijeenkomsten en begint na een eerste verkenning met de leidinggevende altijd met het gezamenlijk formuleren van een ontwikkelvraag. Gaandeweg het traject komen diverse kaders en methodieken aan bod. We werken met de teamfasen, de meetlat, kritische succesfactoren, transactionele analyse, systeemdenken, groepsdynamiek en conflicthantering.

Teamdagen
Soms wil een team verdiepen in kennis en inzicht met een specifiek thema of onderwerp als uitgangspunt. In een gesprek met de leidinggevende of organisator ontwerp ik een programma dat aansluit bij de behoeften en doelen van het team. Dit kan gaan over visieontwikkeling, samenwerking, werken met theoretische kaders en modellen en effectief communiceren.

Intervisiebegeleiding
Intervisie is een belangrijk ontwikkelinstrument voor een lerende organisatie. Ik begeleid vaak intervisiebijeenkomsten van teamleiders en managementteams. Dit doe ik in de rol van intervisiebegeleider of intervisiecoach. Bij de eerste zit ik zelf de intervisie voor en bij de tweede coach ik één van de teamleden om de intervisie goed te leiden. Hierbij werk ik met diverse intervisiemethodieken.