Ontwikkelt de mensen in uw organisatie

Opleiding
Als verdieping op mijn boek ‘Word wie je bent – Handboek karakterstructuren’ bied ik driedaagse leergangen aan met als doel professioneel te leren werken vanuit het model van karakterstructuren. Op www.karakterstructuren.com is meer informatie te vinden over de leergangen en deelname. Ook verzorg ik lezingen of losse trainingen vanuit karakterstructuren binnen organisaties, managementopleidingen en teams.

Train de trainer

In organisaties wordt het gezien de economische ontwikkelingen steeds belangrijker om kennis binnen te halen én te houden. Ik leid graag mensen op in de organisatie om in de rol van trainer te stappen binnen hun organisatie daar waar het gaat over communicatie, samenwerking, coachvaardigheden en trainersvaardigheden. Hiervoor ontwerp ik trajecten met een scherp oog voor de benodigde inhoudelijke kennis en de vaardigheden als trainer. Deze trajecten bestaan meestal uit een uitgebalanceerde combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten.

Training
Soms is het voor de organisatie belangrijk dat de medewerkers specifieke vaardigheden versterken. Vanuit mijn jarenlange ervaring als Universitair docent en trainer voor bedrijven heb ik expertise in het trainen van:
  • Communicatievaardigheden
  • Samenwerken
  • Klantgerichtheid
  • Leiderschapsvaardigheden
  • Omgaan met emoties

Ponjee Advies is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut. Op alle trainingen en opleidingen van Ponjee Advies zijn de algemene-voorwaarden-training-en-opleiding.pdf van toepassing. Op de overige activiteiten zijn de algemene voorwaarden van de OOA (Orde van Organisatie Adviseurs) van toepassing. Deze zijn te downloaden op www.ooa.nl.